Tim bilding

Velike promene koje su nam donele poslednje dve godine zahtevaju i efikasne i efektivne odgovore čitavog tima. Da bi postigli najbolje rezultate i efikasan timski rad ključna karika su vođe timova.

Za naše menadžere timova zajedno sa kolegama iz Expo grupe organizovali smo Team building, tokom kojeg smo kroz sportske i edukativne aktivnosti radili na povezivanju i razumevanju svih timova u Expo grupi.

Bogatiji za nova saznanja i osnažene međuljudske odnose spremno dočekujemo predstojeće izazove.

Tim bilding

Tim bilding

Tim bilding