Pravilnik o nagradnom konkursu

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA NAGRADNOG KONKURSA

Organizator nagradnog konkursa je “Domaća trgovina doo”, Patrijarha Dimitrija 12d, 11000 Beograd, PIB: 105696283, MB: 20438819 – u daljem tekstu Organizator.

2. NAZIV, VREME TRAJANJA, SVRHA I MESTO ODRŽAVANJA NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs održava se na Instagram stranici Aroma marketa u cilju promocije. Nagradni konkurs na stranicama Organizatora traje od utorka 29. novembra 2022. godine do petka, 2. decembra 2022. godine sa završetkom u 18:00 časova, uključujući oba datuma, radi nagrađivanja lojalnosti korisnika. Pobednici konkursa biće izabrani i obavešteni o preuzimanju nagrade najkasnije do ponedeljka 5. decembra 2022. u 11:00 časova. Pravila konkursa će biti objavljena na zvaničnoj stranici Organizatora. Pre nego što uzme učešće u konkursu, svaki učesnik mora prethodno da prihvati propisane uslove, kako je definisano u Pravilima konkursa.

3. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA U NAGRADNOM KONKURSU

Na zvaničnoj Instagram stranici Organizatora, u okviru posta namenjenog nagradnom konkursu, učesnicima će biti postavljen zadatak da u polju namenjenom za komentare objave napišu odgovor na pitanje:

Pogodi rezultat u utakmici Srbija – Švajcarska

Od učesnika se očekuje da tačno odgovore na postavljeno pitanje.

Dobitnici će biti kontaktirani putem direktne poruke, na ličnom Instagram profilu uz informacije o primopredaji nagrade.

Na konkursu mogu da učestvuju svi koji:

 • su stariji od 18 godina
 • su državljani Srbije i imaju prebivalište u Srbiji
 • su saglasni sa pravilima ovog konkursa
 • koji imaju registrovan profil na Instagram društvenoj mreži
 • prate Aroma I City Instagram stranice
 • obeleže 3 prijatelja u komentaru
 • pristaju da Organizator prikupljene odgovore koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada učesnicima;
 • pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, kontakt telefon i e-mail adresu) prvenstveno u svrhu kontaktiranja ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili obaveštenja u toku konkursa;

Svi koji ispunjavanju gore navedene uslove imaju pravo učešća u nagradnom konkursu, izuzev zaposlenih kod Organizatora, marketinških i PR agencija koje učestvuju u promociji nagradne igre, kao i članova njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici).

Komentar se mora postaviti sa privatnog naloga, nije dozvoljeno postavljati sa lažnih (nevažećih) naloga. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici, bez upozorenja, biće diskvalifikovani iz nagradnog konkursa i njihovi komentari će biti obrisani.

Odgovori postavljeni od petka, 2. Decembra nakon 18:00 časova, zatim oni koji ne odgovaraju zadatoj temi, koji su poslati u Direct Message Aroma IG stranice ili na bilo kojoj drugoj objavi sem objave namenjene nagradnom konkursu, kao i odgovori koji nisu autorskog tipa, neće biti razmatrani od strane stručnog žirija.

4. NAGRADE

1 tačno nasumično odabran odgovor putem Random picker na društvenoj mreži Instagram osvaja:

Paket piva

5. USLOVI ZA PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnik je u obavezi da u roku od 24 sata od proglašenja dobitnika, Aroma odgovori na istu i prihvati nagradu. U slučaju da dobitnik u navedenom roku (24 časa) ne obavesti Aromu o prihvatanju nagrade, gubi pravo na dobijenu nagradu i žiri bira sledećeg dobitnika po istim pravilima.

Svi lični podaci zaštićeni su u skladu sa opštim aktima organizatora konkursa u oblasti zaštite podataka o ličnosti i u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici konkursa se izričito slažu da organizator koristi lične podatke isključivo za potrebe ovog konkursa.

6. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA

Pobednici nagradnog konkursa nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac.

Ukoliko dobitnik nije sa teritorije Beograda, dužan je da po svoju nagradu dođe na naznačeno mesto u nekoj od naših radnji u Beogradu ili Novom Sadu. Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni pravilnik. Opšte odredbe:

Organizator obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestovanje na konkursu uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činom od strane osobe koja na

konkursu učestvuje. Kompanija Facebook (kao i Instagram) ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog Konkursa i ne snosi nikakvu odgovornost za njega.

Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu.

Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:

Kao lice koje je starije od 18 godina, saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka.

Takođe sam saglasan/a da materijal nastao tokom realizacije ovog konkursa može da se koristi na internet stranici koju je postavio Organizator kao i da se koriste u druge marketinške svrhe (Facebook, Instagram i dr,), a sve u vezi ovog konkursa i dok traje promocija ovog konkursa.

Obavešten/a sam da se moji lični podaci ime i prezime, adresa stanovanja broj telefona prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika nagrade. Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.

Pristajem da budem kontaktiran od strane Organizatora u vezi ove akcije.

Potvrđujem da sam upoznat sa pravom da Organizator pri realizaciji ove aktivacije ne prihvati ili ukloni sve grafike i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Organizator promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, stavljanjem maloletnih lica u vezu sa alkoholom, povezivanjem alkohola i vožnje, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti).

Potvrđujem da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da Organizator nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem.

U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.

Shodno Zakonu o Zaštiti podataka o ličnosti, podaci nagrađenih (na Facebook-u i Instagramu) se čuvaju u bazi Organizatora onoliko dana koliko je potrebno da se nagrada isporuči, a najviše 30 dana nakon čega će biti automatski izbrisani.

 

29.11.2022. , Beograd

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA NAGRADNOG KONKURSA

Organizator nagradnog konkursa je “Domaća trgovina doo”, Patrijarha Dimitrija 12d, 11000 Beograd, PIB: 105696283, MB: 20438819 – u daljem tekstu Organizator.

2. NAZIV, VREME TRAJANJA, SVRHA I MESTO ODRŽAVANJA NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs održava se na Instagram stranici Aroma marketa u cilju promocije. Nagradni konkurs na stranicama Organizatora traje od četvrtka 24. novembra 2022. godine do nedelje, 27. novembra 2022. godine sa završetkom u 12:00 časova, uključujući oba datuma, radi nagrađivanja lojalnosti korisnika. Pobednici konkursa biće izabrani i obavešteni o preuzimanju nagrade najkasnije do utorka 29. novembra 2022. u 14:00 časova. Pravila konkursa će biti objavljena na zvaničnoj stranici Organizatora. Pre nego što uzme učešće u konkursu, svaki učesnik mora prethodno da prihvati propisane uslove, kako je definisano u Pravilima konkursa.

3. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA U NAGRADNOM KONKURSU

Na zvaničnoj Instagram stranici Organizatora, u okviru posta namenjenog nagradnom konkursu, učesnicima će biti postavljen zadatak da u polju namenjenom za komentare objave napišu odgovor na pitanje: Pogodi rezultat u utakmici Srbija – Kamerun.

Od učesnika se očekuje da tačno odgovore na postavljeno pitanje.

Dobitnici će biti kontaktirani putem direktne poruke, na ličnom Instagram profilu uz informacije o primopredaji nagrade.

Na konkursu mogu da učestvuju svi koji:

 • su stariji od 18 godina
 • su državljani Srbije i imaju prebivalište u Srbiji
 • su saglasni sa pravilima ovog konkursa
 • koji imaju registrovan profil na Instagram društvenoj mreži
 • prate Aroma I City Instagram stranice
 • obeleže 3 prijatelja u komentaru
 • pristaju da Organizator prikupljene odgovore koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada učesnicima;
 • pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, kontakt telefon i e-mail adresu) prvenstveno u svrhu kontaktiranja ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili obaveštenja u toku konkursa;

Svi koji ispunjavanju gore navedene uslove imaju pravo učešća u nagradnom konkursu, izuzev zaposlenih kod Organizatora, marketinških i PR agencija koje učestvuju u promociji nagradne igre, kao i članova njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici).

Komentar se mora postaviti sa privatnog naloga, nije dozvoljeno postavljati sa lažnih (nevažećih) naloga. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici, bez upozorenja, biće diskvalifikovani iz nagradnog konkursa i njihovi komentari će biti obrisani.

Odgovori postavljeni od nedelje, 27. novembra nakon 12:00 časova, zatim oni koji ne odgovaraju zadatoj temi, koji su poslati u Direct Message Aroma IG stranice ili na bilo kojoj drugoj objavi sem objave namenjene nagradnom konkursu, kao i odgovori koji nisu autorskog tipa, neće biti razmatrani od strane stručnog žirija.

4. NAGRADE

3 tačna nasumično odabrana odgovora putem Random picker na društvenoj mreži Instagram osvajaju:

Paket piva

5. USLOVI ZA PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnik je u obavezi da u roku od 24 sata od proglašenja dobitnika, Aroma odgovori na istu i prihvati nagradu. U slučaju da dobitnik u navedenom roku (24 časa) ne obavesti Aromu o prihvatanju nagrade, gubi pravo na dobijenu nagradu i žiri bira sledećeg dobitnika po istim pravilima.

Svi lični podaci zaštićeni su u skladu sa opštim aktima organizatora konkursa u oblasti zaštite podataka o ličnosti i u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici konkursa se izričito slažu da organizator koristi lične podatke isključivo za potrebe ovog konkursa.

6. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA

Pobednici nagradnog konkursa nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac.

Ukoliko dobitnik nije sa teritorije Beograda, dužan je da po svoju nagradu dođe na naznačeno mesto u nekoj od naših radnji u Beogradu ili Novom Sadu. Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni pravilnik. Opšte odredbe:

Organizator obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestovanje na konkursu uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činom od strane osobe koja na

konkursu učestvuje. Kompanija Facebook (kao i Instagram) ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog Konkursa i ne snosi nikakvu odgovornost za njega.

Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu.

Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:

Kao lice koje je starije od 18 godina, saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka.

Takođe sam saglasan/a da materijal nastao tokom realizacije ovog konkursa može da se koristi na internet stranici koju je postavio Organizator kao i da se koriste u druge marketinške svrhe (Facebook, Instagram i dr,), a sve u vezi ovog konkursa i dok traje promocija ovog konkursa.

Obavešten/a sam da se moji lični podaci ime i prezime, adresa stanovanja broj telefona prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika nagrade. Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.

Pristajem da budem kontaktiran od strane Organizatora u vezi ove akcije.

Potvrđujem da sam upoznat sa pravom da Organizator pri realizaciji ove aktivacije ne prihvati ili ukloni sve grafike i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Organizator promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, stavljanjem maloletnih lica u vezu sa alkoholom, povezivanjem alkohola i vožnje, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti).

Potvrđujem da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da Organizator nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem.

U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.

Shodno Zakonu o Zaštiti podataka o ličnosti, podaci nagrađenih (na Facebook-u i Instagramu) se čuvaju u bazi Organizatora onoliko dana koliko je potrebno da se nagrada isporuči, a najviše 30 dana nakon čega će biti automatski izbrisani.

 

24.11.2022. , Beograd

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA NAGRADNOG KONKURSA

Organizator nagradnog konkursa je “Domaća trgovina doo”, Patrijarha Dimitrija 12d, 11000 Beograd, PIB: 105696283, MB: 20438819 – u daljem tekstu Organizator.

2. NAZIV, VREME TRAJANJA, SVRHA I MESTO ODRŽAVANJA NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs održava se na Instagram stranici Aroma marketa u cilju promocije. Nagradni konkurs na stranicama Organizatora traje od utorka 22. novembra 2022. godine do srede, 30. novembra 2022. godine sa završetkom u 12:00 časova, uključujući oba datuma, radi nagrađivanja lojalnosti korisnika. Pobednici konkursa biće izabrani i obavešteni o preuzimanju nagrade najkasnije do petka 9. decembra 2022. u 15:00 časova. Pravila konkursa će biti objavljena na zvaničnoj stranici Organizatora. Pre nego što uzme učešće u konkursu, svaki učesnik mora prethodno da prihvati propisane uslove, kako je definisano u Pravilima konkursa.

3. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA U NAGRADNOM KONKURSU

Na zvaničnoj Instagram stranici Organizatora, u okviru posta namenjenog nagradnom konkursu, učesnicima će biti postavljen zadatak da u polju namenjenom za komentare objave napišu odgovor na pitanje: Pogodi reprezentacije koje će se naći u četvrtfinalu Svetskog prvenstva i osvoji televizor!  Od učesnika se očekuje da tačno odgovore na postavljeno pitanje.

Dobitnici će biti kontaktirani putem direktne poruke, na ličnom Instagram profilu uz informacije o primopredaji nagrade.

Na konkursu mogu da učestvuju svi koji:

 • su stariji od 18 godina
 • su državljani Srbije i imaju prebivalište u Srbiji
 • su saglasni sa pravilima ovog konkursa
 • koji imaju registrovan profil na Instagram društvenoj mreži
 • prate Aroma I City Instagram stranice
 • obeleže 3 prijatelja u komentaru
 • pristaju da Organizator prikupljene odgovore koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada učesnicima;
 • pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, kontakt telefon i e-mail adresu) prvenstveno u svrhu kontaktiranja ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili obaveštenja u toku konkursa;

Svi koji ispunjavanju gore navedene uslove imaju pravo učešća u nagradnom konkursu, izuzev zaposlenih kod Organizatora, marketinških i PR agencija koje učestvuju u promociji nagradne igre, kao i članova njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici).

Komentar se mora postaviti sa privatnog naloga, nije dozvoljeno postavljati sa lažnih (nevažećih) naloga. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici, bez upozorenja, biće diskvalifikovani iz nagradnog konkursa i njihovi komentari će biti obrisani.

Odgovori postavljeni od petka, 30. novembra nakon 12:00 časova, zatim oni koji ne odgovaraju zadatoj temi, koji su poslati u Direct Message Aroma IG stranice ili na bilo kojoj drugoj objavi sem objave namenjene nagradnom konkursu, kao i odgovori koji nisu autorskog tipa, neće biti razmatrani od strane stručnog žirija.

4. NAGRADE

1 tačno nasumično odabran odgovor putem Random picker na društvenoj mreži Instagram osvaja:

Televizor

5. USLOVI ZA PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnik je u obavezi da u roku od 24 sata od proglašenja dobitnika, Aroma odgovori na istu i prihvati nagradu. U slučaju da dobitnik u navedenom roku (24 časa) ne obavesti Aromu o prihvatanju nagrade, gubi pravo na dobijenu nagradu i žiri bira sledećeg dobitnika po istim pravilima.

Svi lični podaci zaštićeni su u skladu sa opštim aktima organizatora konkursa u oblasti zaštite podataka o ličnosti i u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici konkursa se izričito slažu da organizator koristi lične podatke isključivo za potrebe ovog konkursa.

6. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA

Pobednici nagradnog konkursa nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac.

Ukoliko dobitnik nije sa teritorije Beograda, dužan je da po svoju nagradu dođe na naznačeno mesto u nekoj od naših radnji u Beogradu ili Novom Sadu. Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni pravilnik. Opšte odredbe:

Organizator obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestovanje na konkursu uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činom od strane osobe koja na

konkursu učestvuje. Kompanija Facebook (kao i Instagram) ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog Konkursa i ne snosi nikakvu odgovornost za njega.

Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu.

Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:

Kao lice koje je starije od 18 godina, saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka.

Takođe sam saglasan/a da materijal nastao tokom realizacije ovog konkursa može da se koristi na internet stranici koju je postavio Organizator kao i da se koriste u druge marketinške svrhe (Facebook, Instagram i dr,), a sve u vezi ovog konkursa i dok traje promocija ovog konkursa.

Obavešten/a sam da se moji lični podaci ime i prezime, adresa stanovanja broj telefona prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika nagrade. Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.

Pristajem da budem kontaktiran od strane Organizatora u vezi ove akcije.

Potvrđujem da sam upoznat sa pravom da Organizator pri realizaciji ove aktivacije ne prihvati ili ukloni sve grafike i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Organizator promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, stavljanjem maloletnih lica u vezu sa alkoholom, povezivanjem alkohola i vožnje, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti).

Potvrđujem da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da Organizator nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem.

U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.

Shodno Zakonu o Zaštiti podataka o ličnosti, podaci nagrađenih (na Facebook-u i Instagramu) se čuvaju u bazi Organizatora onoliko dana koliko je potrebno da se nagrada isporuči, a najviše 30 dana nakon čega će biti automatski izbrisani.

 

22.11.2022. , Beograd

1.NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA NAGRADNOG KONKURSA

Organizator nagradnog konkursa je “Domaća trgovina doo”, Patrijarha Dimitrija 12d, 11000 Beograd, PIB: 105696283, MB: 20438819 – u daljem tekstu Organizator.

2.NAZIV, VREME TRAJANJA, SVRHA I MESTO ODRŽAVANJA NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs održava se na Instagram stranici Aroma marketa u cilju promocije. Nagradni konkurs na stranicama Organizatora traje od nedelje 20. novembra 2022. godine do četvrtka, 8. decembra 2022. godine sa završetkom u 12:00 časova, uključujući oba datuma, radi nagrađivanja lojalnosti korisnika. Pobednici konkursa biće izabrani i obavešteni o preuzimanju nagrade najkasnije do srede 21. decembra 2022. u 15:00 časova. Pravila konkursa će biti objavljena na zvaničnoj stranici Organizatora. Pre nego što uzme učešće u konkursu, svaki učesnik mora prethodno da prihvati propisane uslove, kako je definisano u Pravilima konkursa.

3.USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA U NAGRADNOM KONKURSU

Na zvaničnoj Instagram stranici Organizatora, u okviru posta namenjenog nagradnom konkursu, učesnicima će biti postavljen zadatak da u polju namenjenom za komentare objave napišu odgovor na pitanje: ko će biti finalisti I pobednik Svetskog Prvenstva u fudbalu? Od učesnika se očekuje da tačno odgovore na postavljeno pitanje.

Dobitnici će biti kontaktirani putem direktne poruke, na ličnom Instagram profilu uz informacije o primopredaji nagrade.

Na konkursu mogu da učestvuju svi koji:

 • su stariji od 18 godina
 • su državljani Srbije i imaju prebivalište u Srbiji
 • su saglasni sa pravilima ovog konkursa
 • koji imaju registrovan profil na Instagram društvenoj mreži
 • prate Aroma I City Instagram stranice
 • obeleže 3 prijatelja u komentaru
 • pristaju da Organizator prikupljene odgovore koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada učesnicima;
 • pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, kontakt telefon i e-mail adresu) prvenstveno u svrhu kontaktiranja ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili obaveštenja u toku konkursa;

Svi koji ispunjavanju gore navedene uslove imaju pravo učešća u nagradnom konkursu, izuzev zaposlenih kod Organizatora, marketinških i PR agencija koje učestvuju u promociji nagradne igre, kao i članova njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici).

Komentar se mora postaviti sa privatnog naloga, nije dozvoljeno postavljati sa lažnih (nevažećih) naloga. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici, bez upozorenja, biće diskvalifikovani iz nagradnog konkursa i njihovi komentari će biti obrisani.

Odgovori postavljeni od četvrtka, 8. decembra nakon 12:00 časova, zatim oni koji ne odgovaraju zadatoj temi, koji su poslati u Direct Message Aroma IG stranice ili na bilo kojoj drugoj objavi sem objave namenjene nagradnom konkursu, kao i odgovori koji nisu autorskog tipa, neće biti razmatrani od strane stručnog žirija.

4.NAGRADE

1 tačno nasumično odabran odgovor putem Random picker na društvenoj mreži Instagram osvaja:

Sony Playstation 5

5.USLOVI ZA PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnik je u obavezi da u roku od 24 sata od proglašenja dobitnika, Aroma odgovori na istu i prihvati nagradu. U slučaju da dobitnik u navedenom roku (24 časa) ne obavesti Aromu o prihvatanju nagrade, gubi pravo na dobijenu nagradu i žiri bira sledećeg dobitnika po istim pravilima.

Svi lični podaci zaštićeni su u skladu sa opštim aktima organizatora konkursa u oblasti zaštite podataka o ličnosti i u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici konkursa se izričito slažu da organizator koristi lične podatke isključivo za potrebe ovog konkursa.

6.UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA

Pobednici nagradnog konkursa nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac.

Ukoliko dobitnik nije sa teritorije Beograda, dužan je da po svoju nagradu dođe na naznačeno mesto u nekoj od naših radnji u Beogradu ili Novom Sadu. Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni pravilnik. Opšte odredbe:

Organizator obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestovanje na konkursu uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činom od strane osobe koja na

konkursu učestvuje. Kompanija Facebook (kao i Instagram) ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog Konkursa i ne snosi nikakvu odgovornost za njega.

Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu.

Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:

Kao lice koje je starije od 18 godina, saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka.

Takođe sam saglasan/a da materijal nastao tokom realizacije ovog konkursa može da se koristi na internet stranici koju je postavio Organizator kao i da se koriste u druge marketinške svrhe (Facebook, Instagram i dr,), a sve u vezi ovog konkursa i dok traje promocija ovog konkursa.

Obavešten/a sam da se moji lični podaci ime i prezime, adresa stanovanja broj telefona prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika nagrade. Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.

Pristajem da budem kontaktiran od strane Organizatora u vezi ove akcije.

Potvrđujem da sam upoznat sa pravom da Organizator pri realizaciji ove aktivacije ne prihvati ili ukloni sve grafike i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Organizator promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, stavljanjem maloletnih lica u vezu sa alkoholom, povezivanjem alkohola i vožnje, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti).

Potvrđujem da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da Organizator nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem.

U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.

Shodno Zakonu o Zaštiti podataka o ličnosti, podaci nagrađenih (na Facebook-u i Instagramu) se čuvaju u bazi Organizatora onoliko dana koliko je potrebno da se nagrada isporuči, a najviše 30 dana nakon čega će biti automatski izbrisani.

 

20.11.2022. , Beograd

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA NAGRADNOG KONKURSA
Organizator nagradnog konkursa je “Domaća trgovina doo”, Patrijarha Dimitrija 12d, 11000 Beograd, PIB: 105696283, MB: 20438819 – u daljem tekstu Organizator.

2. NAZIV, VREME TRAJANJA, SVRHA I MESTO ODRŽAVANJA NAGRADNOG KONKURSA
Nagradni konkurs održava se na Instagram stranici Aroma marketa u cilju promocije. Nagradni konkurs na stranicama Organizatora traje od srede 16. novembra 2022. godine do srede, 23. Novembra 2022. godine sa završetkom u 14:00 časova, uključujući oba datuma, radi nagrađivanja lojalnosti korisnika. Pobednici konkursa biće izabrani i obavešteni o preuzimanju nagrade najkasnije do petka 25. novembra 2022. u 15:00 časova. Pravila konkursa će biti objavljena na zvaničnoj stranici Organizatora. Pre nego što uzme učešće u konkursu, svaki učesnik mora prethodno da prihvati propisane uslove, kako je definisano u Pravilima konkursa.

3. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA U NAGRADNOM KONKURSU
Na zvaničnoj Instagram stranici Organizatora, u okviru posta namenjenog nagradnom konkursu, učesnicima će biti postavljen zadatak da u polju namenjenom za komentare objave napišu odgovor na pitanje: koji će biti rezultat u utakmici Srbija – Brazil? Od učesnika se očekuje da tačno odgovore na postavljeno pitanje.
Dobitnici će biti kontaktirani putem direktne poruke, na ličnom Instagram profilu uz informacije o primopredaji nagrade.
Na konkursu mogu da učestvuju svi koji:
· su stariji od 18 godina
· su državljani Srbije i imaju prebivalište u Srbiji
· su saglasni sa pravilima ovog konkursa
· koji imaju registrovan profil na Instagram društvenoj mreži
· prate Aroma I City Instagram stranice
· obeleže 3 prijatelja u komentaru
· pristaju da Organizator prikupljene odgovore koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada učesnicima;
· pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, kontakt telefon i e-mail adresu) prvenstveno u svrhu kontaktiranja ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili obaveštenja u toku konkursa;
Svi koji ispunjavanju gore navedene uslove imaju pravo učešća u nagradnom konkursu, izuzev zaposlenih kod Organizatora, marketinških i PR agencija koje učestvuju u promociji nagradne igre, kao i članova njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici).
Komentar se mora postaviti sa privatnog naloga, nije dozvoljeno postavljati sa lažnih (nevažećih) naloga. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici, bez upozorenja, biće diskvalifikovani iz nagradnog konkursa i njihovi komentari će biti obrisani.
Odgovori postavljeni od srede, 23. Novembra nakon 14:00 časova, zatim oni koji ne odgovaraju zadatoj temi, koji su poslati u Direct Message Aroma IG stranice ili na bilo kojoj drugoj objavi sem objave namenjene nagradnom konkursu, kao i odgovori koji nisu autorskog tipa, neće biti razmatrani od strane stručnog žirija.

4. NAGRADE
1 tačno nasumično odabran odgovor putem Random picker na društvenoj mreži Instagram osvaja:
Aparat za kafu

5. USLOVI ZA PREUZIMANJE NAGRADA
Dobitnik je u obavezi da u roku od 24 sata od proglašenja dobitnika, Aroma odgovori na istu i prihvati nagradu. U slučaju da dobitnik u navedenom roku (24 časa) ne obavesti Aromu o prihvatanju nagrade, gubi pravo na dobijenu nagradu i žiri bira sledećeg dobitnika po istim pravilima.
Svi lični podaci zaštićeni su u skladu sa opštim aktima organizatora konkursa u oblasti zaštite podataka o ličnosti i u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici konkursa se izričito slažu da organizator koristi lične podatke isključivo za potrebe ovog konkursa.

6. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA
Pobednici nagradnog konkursa nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac.
Ukoliko dobitnik nije sa teritorije Beograda, dužan je da po svoju nagradu dođe na naznačeno mesto u nekoj od naših radnji u Beogradu ili Novom Sadu. Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni pravilnik. Opšte odredbe:
Organizator obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestovanje na konkursu uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činom od strane osobe koja na
konkursu učestvuje. Kompanija Facebook (kao i Instagram) ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog Konkursa i ne snosi nikakvu odgovornost za njega.
Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu.
Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:
Kao lice koje je starije od 18 godina, saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka.
Takođe sam saglasan/a da materijal nastao tokom realizacije ovog konkursa može da se koristi na internet stranici koju je postavio Organizator kao i da se koriste u druge marketinške svrhe (Facebook, Instagram i dr,), a sve u vezi ovog konkursa i dok traje promocija ovog konkursa.
Obavešten/a sam da se moji lični podaci ime i prezime, adresa stanovanja broj telefona prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika nagrade. Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.
Pristajem da budem kontaktiran od strane Organizatora u vezi ove akcije.
Potvrđujem da sam upoznat sa pravom da Organizator pri realizaciji ove aktivacije ne prihvati ili ukloni sve grafike i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Organizator promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, stavljanjem maloletnih lica u vezu sa alkoholom, povezivanjem alkohola i vožnje, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti).
Potvrđujem da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da Organizator nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem.
U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.
Shodno Zakonu o Zaštiti podataka o ličnosti, podaci nagrađenih (na Facebook-u i Instagramu) se čuvaju u bazi Organizatora onoliko dana koliko je potrebno da se nagrada isporuči, a najviše 30 dana nakon čega će biti automatski izbrisani.

16.11.2022. , Beograd

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA NAGRADNOG KONKURSA
Organizator nagradnog konkursa je “Domaća trgovina doo”, Patrijarha Dimitrija 12d, 11000 Beograd, PIB: 105696283, MB: 20438819 – u daljem tekstu Organizator.

2. NAZIV, VREME TRAJANJA, SVRHA I MESTO ODRŽAVANJA NAGRADNOG KONKURSA
Nagradni konkurs održava se na Instagram stranici Aroma marketa u cilju promocije. Nagradni konkurs na stranicama Organizatora traje od srede 24. avgusta 2022. godine do srede, 31. avgusta 2022. godine sa završetkom u 14:00 časova, uključujući oba datuma, radi nagrađivanja lojalnosti korisnika. Pobednici konkursa biće izabrani i obavešteni o preuzimanju nagrade najkasnije do četvrtka 01. septembra 2022. u 14:00 časova. Pravila konkursa će biti objavljena na zvaničnoj stranici Organizatora. Pre nego što uzme učešće u konkursu, svaki učesnik mora prethodno da prihvati propisane uslove, kako je definisano u Pravilima konkursa.

3. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA U NAGRADNOM KONKURSU
Na zvaničnoj Instagram stranici Organizatora, u okviru posta namenjenog nagradnom konkursu, učesnicima će biti postavljen zadatak da u polju namenjenom za komentare objave napišu odgovor na pitanje: Pod kojim brojem se krije Jacobs Monrach kafa? Od učesnika se očekuje da tačno odgovore na postavljeno pitanje.
Dobitnici će biti kontaktirani putem direktne poruke, na ličnom Instagram profilu uz informacije o primopredaji nagrade.
Na konkursu mogu da učestvuju svi koji:
· su stariji od 18 godina
· su državljani Srbije i imaju prebivalište u Srbiji
· su saglasni sa pravilima ovog konkursa
· koji imaju registrovan profil na Instagram društvenoj mreži
· prate Aroma Instagram stranicu
· pristaju da Organizator prikupljene odgovore koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada učesnicima;
· pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, kontakt telefon i e-mail adresu) prvenstveno u svrhu kontaktiranja ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili obaveštenja u toku konkursa;
Svi koji ispunjavanju gore navedene uslove imaju pravo učešća u nagradnom konkursu, izuzev zaposlenih kod Organizatora, marketinških i PR agencija koje učestvuju u promociji nagradne igre, kao i članova njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici).
Komentar se mora postaviti sa privatnog naloga, nije dozvoljeno postavljati sa lažnih (nevažećih) naloga. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici, bez upozorenja, biće diskvalifikovani iz nagradnog konkursa i njihovi komentari će biti obrisani.
Odgovori postavljeni od srede, 31. avgusta nakon 14:00 časova, zatim oni koji ne odgovaraju zadatoj temi, koji su poslati u Direct Message Aroma IG stranice ili na bilo kojoj drugoj objavi sem objave namenjene nagradnom konkursu, kao i odgovori koji nisu autorskog tipa, neće biti razmatrani od strane stručnog žirija.

4. NAGRADE
3 tačna nasumično odabrana odgovora putem Random picker na društvenoj mreži Instagram osvajaju:
1. mesto: Laptop torba sa Jacobs proizvodima
2. mesto: Laptop torba sa Jacobs proizvodima
3. mesto: Laptop torba sa Jacobs proizvodima

5. USLOVI ZA PREUZIMANJE NAGRADA
Dobitnik je u obavezi da u roku od 24 sata od proglašenja dobitnika, Aroma odgovori na istu i prihvati nagradu. U slučaju da dobitnik u navedenom roku (24 časa) ne obavesti Aromu o prihvatanju nagrade, gubi pravo na dobijenu nagradu i žiri bira sledećeg dobitnika po istim pravilima.
Svi lični podaci zaštićeni su u skladu sa opštim aktima organizatora konkursa u oblasti zaštite podataka o ličnosti i u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici konkursa se izričito slažu da organizator koristi lične podatke isključivo za potrebe ovog konkursa.

6. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA
Pobednici nagradnog konkursa nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac.
Ukoliko dobitnik nije sa teritorije Beograda, dužan je da po svoju nagradu dođe na naznačeno mesto u nekoj od naših radnji u Beogradu ili Novom Sadu. Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni pravilnik. Opšte odredbe:
Organizator obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestovanje na konkursu uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činom od strane osobe koja na
konkursu učestvuje. Kompanija Facebook (kao i Instagram) ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog Konkursa i ne snosi nikakvu odgovornost za njega.
Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu.
Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:
Kao lice koje je starije od 18 godina, saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka.
Takođe sam saglasan/a da materijal nastao tokom realizacije ovog konkursa može da se koristi na internet stranici koju je postavio Organizator kao i da se koriste u druge marketinške svrhe (Facebook, Instagram i dr,), a sve u vezi ovog konkursa i dok traje promocija ovog konkursa.
Obavešten/a sam da se moji lični podaci ime i prezime, adresa stanovanja broj telefona prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika nagrade. Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.
Pristajem da budem kontaktiran od strane Organizatora u vezi ove akcije.
Potvrđujem da sam upoznat sa pravom da Organizator pri realizaciji ove aktivacije ne prihvati ili ukloni sve grafike i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Organizator promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, stavljanjem maloletnih lica u vezu sa alkoholom, povezivanjem alkohola i vožnje, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti).
Potvrđujem da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da Organizator nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem.
U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.
Shodno Zakonu o Zaštiti podataka o ličnosti, podaci nagrađenih (na Facebook-u i Instagramu) se čuvaju u bazi Organizatora onoliko dana koliko je potrebno da se nagrada isporuči, a najviše 30 dana nakon čega će biti automatski izbrisani.

24.08.2022. , Beograd

 

 1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA NAGRADNOG KONKURSA 

Organizator nagradnog konkursa je “Domaća trgovina doo”, Patrijarha Dimitrija 12d, 11000 Beograd, PIB: 105696283, MB: 20438819 – u daljem tekstu Organizator.

 

 1. NAZIV, VREME TRAJANJA, SVRHA I MESTO ODRŽAVANJA NAGRADNOG KONKURSA 

Nagradni konkurs održava se na Instagram stranici City marketa u cilju promocije. Nagradni konkurs na stranicama Organizatora traje od utorka 16. avgusta 2022. godine do utorka, 23. avgusta 2022. godine sa završetkom u 14:00 časova, uključujući oba datuma, radi nagrađivanja lojalnosti korisnika. Pobednici konkursa biće izabrani i obavešteni o preuzimanju nagrade najkasnije do srede 24. avgusta 2022. u 17 časova. Pravila konkursa će biti objavljena na zvaničnoj stranici Organizatora. Pre nego što uzme učešće u konkursu, svaki učesnik mora prethodno da prihvati propisane uslove, kako je definisano u Pravilima konkursa.

 

 1. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA U NAGRADNOM KONKURSU 

Na zvaničnoj Instagram stranici Organizatora, u okviru posta namenjenog nagradnom konkursu, učesnicima će biti postavljen zadatak da u polju namenjenom za komentare objave napišu svoj odgovor na pitanje: Ko te inspiriše da budeš u formi? Od učesnika se očekuje da taguju (obeleže) osobu sa kojom vole da treniraju.

Dobitnici će biti kontaktirani putem direktne poruke, na ličnom Instagram profilu uz informacije o primopredaji nagrade. 

Na konkursu mogu da učestvuju svi koji: 

 • su stariji od 18 godina 
 • su državljani Srbije i imaju prebivalište u Srbiji I koji imaju prebivalište u Beogradu, Pančevu ili Novom Sadu kako bi mogli da preuzmu poklon paket lično u radnji
 • su saglasni sa pravilima ovog konkursa 
 • koji imaju registrovan profil na Instagram društvenoj mreži 
 • prate City Instagram stranicu 
 • pristaju da Organizator prikupljene odgovore koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada učesnicima; 
 • pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, kontakt telefon i e-mail adresu) prvenstveno u svrhu kontaktiranja ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili obaveštenja u toku konkursa; 

Svi koji ispunjavanju gore navedene uslove imaju pravo učešća u nagradnom konkursu, izuzev zaposlenih kod Organizatora, marketinških i PR agencija koje učestvuju u promociji nagradne igre, kao i članova njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici). 

Komentar se mora postaviti sa privatnog naloga, nije dozvoljeno postavljati sa lažnih (nevažećih) naloga. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici, bez upozorenja, biće diskvalifikovani iz nagradnog konkursa i njihovi komentari će biti obrisani. 

Odgovori postavljeni od utorka, 23. avgusta nakon 14:00 časova, zatim oni koji ne odgovaraju zadatoj temi, koji su poslati u Direct Message City IG stranice ili na bilo kojoj drugoj objavi sem objave namenjene nagradnom konkursu, kao i odgovori koji nisu autorskog tipa, neće biti razmatrani od strane stručnog žirija. 

 1. NAGRADE 

3 tačna nasumično odabrana odgovora putem Random picker na društvenoj mreži Instagram osvajaju: 

Bake O’Clock paket

 1. USLOVI ZA PREUZIMANJE NAGRADA 

Dobitnik je u obavezi da u roku od 24 sata od proglašenja dobitnika, City-ju odgovori na istu i prihvati nagradu. U slučaju da dobitnik u navedenom roku (24 časa) ne obavesti City o prihvatanju nagrade, gubi pravo na dobijenu nagradu i žiri bira sledećeg dobitnika po istim pravilima. 

Svi lični podaci zaštićeni su u skladu sa opštim aktima organizatora konkursa u oblasti zaštite podataka o ličnosti i u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici konkursa se izričito slažu da organizator koristi lične podatke isključivo za potrebe ovog konkursa.

 

 1. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA 

Pobednici nagradnog konkursa nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac. 

Ukoliko dobitnik nije sa teritorije Beograda, Novog Sada ili Pančeva, dužan je da po svoju nagradu dođe na naznačeno mesto u navedenim gradovima. Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni pravilnik. Opšte odredbe: 

Organizator obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestovanje na konkursu uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činom od strane osobe koja na 

konkursu učestvuje. Kompanija Facebook (kao i Instagram) ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog Konkursa i ne snosi nikakvu odgovornost za njega. 

Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu. 

Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće: 

Kao lice koje je starije od 18 godina, saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka. 

Takođe sam saglasan/a da materijal nastao tokom realizacije ovog konkursa može da se koristi na internet stranici koju je postavio Organizator kao i da se koriste u druge marketinške svrhe (Facebook, Instagram i dr,), a sve u vezi ovog konkursa i dok traje promocija ovog konkursa. 

Obavešten/a sam da se moji lični podaci ime i prezime, adresa stanovanja broj telefona prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika nagrade. Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade. 

Pristajem da budem kontaktiran od strane Organizatora u vezi ove akcije. 

Potvrđujem da sam upoznat sa pravom da Organizator pri realizaciji ove aktivacije ne prihvati ili ukloni sve grafike i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Organizator promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, stavljanjem maloletnih lica u vezu sa alkoholom, povezivanjem alkohola i vožnje, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti). 

Potvrđujem da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da Organizator nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem. 

U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu. 

Shodno Zakonu o Zaštiti podataka o ličnosti, podaci nagrađenih (na Facebook-u i Instagramu) se čuvaju u bazi Organizatora onoliko dana koliko je potrebno da se nagrada isporuči, a najviše 30 dana nakon čega će biti automatski izbrisani. 

 

16.08.2022, Beograd

1.NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA NAGRADNOG KONKURSA

Organizator nagradnog konkursa je “Domaća trgovina doo”, Patrijarha Dimitrija 12d, 11000 Beograd, PIB: 105696283, MB: 20438819 – u daljem tekstu Organizator.

2.NAZIV, VREME TRAJANJA, SVRHA I MESTO ODRŽAVANJA NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs održava se na Instagram stranici City marketa u cilju promocije. Nagradni konkurs na stranicama Organizatora traje od ponedeljka 25. jula 2022. godine do petka, 29. Jula 2022. godine sa završetkom u 14:00 časova, uključujući oba datuma, radi nagrađivanja lojalnosti korisnika. Pobednici konkursa biće izabrani i obavešteni o preuzimanju nagrade najkasnije do ponedeljka 01. avgusta 2022. u 10 časova. Pravila konkursa će biti objavljena na zvaničnoj stranici Organizatora. Pre nego što uzme učešće u konkursu, svaki učesnik mora prethodno da prihvati propisane uslove, kako je definisano u Pravilima konkursa.

3.USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA U NAGRADNOM KONKURSU

Na zvaničnoj Instagram stranici Organizatora, u okviru posta namenjenog nagradnom konkursu, učesnicima će biti postavljen zadatak da u polju namenjenom za komentare objave napišu tačan odgovor na pitanje: Šta označava SPF? Od učesnika se očekuje da tačno odgovore na postavljeno pitanje.

Dobitnici će biti kontaktirani putem direktne poruke, na ličnom Instagram profilu uz informacije o primopredaji nagrade.

Na konkursu mogu da učestvuju svi koji:

 • su stariji od 18 godina
 • su državljani Srbije i imaju prebivalište u Srbiji
 • su saglasni sa pravilima ovog konkursa
 • koji imaju registrovan profil na Instagram društvenoj mreži
 • prate City Instagram stranicu
 • pristaju da Organizator prikupljene odgovore koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada učesnicima;
 • pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, kontakt telefon i e-mail adresu) prvenstveno u svrhu kontaktiranja ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili obaveštenja u toku konkursa;

Svi koji ispunjavanju gore navedene uslove imaju pravo učešća u nagradnom konkursu, izuzev zaposlenih kod Organizatora, marketinških i PR agencija koje učestvuju u promociji nagradne igre, kao i članova njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici).

Komentar se mora postaviti sa privatnog naloga, nije dozvoljeno postavljati sa lažnih (nevažećih) naloga. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici, bez upozorenja, biće diskvalifikovani iz nagradnog konkursa i njihovi komentari će biti obrisani.

Odgovori postavljeni od petka, 29. jula nakon 14:00 časova, zatim oni koji ne odgovaraju zadatoj temi, koji su poslati u Direct Message City IG stranice ili na bilo kojoj drugoj objavi sem objave namenjene nagradnom konkursu, kao i odgovori koji nisu autorskog tipa, neće biti razmatrani od strane stručnog žirija.

4.NAGRADE

2 tačna nasumično odabrana odgovora putem Random picker na društvenoj mreži Instagram osvajaju:

 1. mesto: Rashladna torba sa priključkom za auto
 2. mesto: Ziaja set

5.USLOVI ZA PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnik je u obavezi da u roku od 24 sata od proglašenja dobitnika, City-ju odgovori na istu i prihvati nagradu. U slučaju da dobitnik u navedenom roku (24 časa) ne obavesti City o prihvatanju nagrade, gubi pravo na dobijenu nagradu i žiri bira sledećeg dobitnika po istim pravilima.

Svi lični podaci zaštićeni su u skladu sa opštim aktima organizatora konkursa u oblasti zaštite podataka o ličnosti i u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici konkursa se izričito slažu da organizator koristi lične podatke isključivo za potrebe ovog konkursa.

6.UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA

Pobednici nagradnog konkursa nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac.

Ukoliko dobitnik nije sa teritorije Beograda, dužan je da po svoju nagradu dođe na naznačeno mesto u Beogradu ili će mu nagrada biti isporučena na kućnu adresu. Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni pravilnik. Opšte odredbe:

Organizator obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestovanje na konkursu uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činom od strane osobe koja na

konkursu učestvuje. Kompanija Facebook (kao i Instagram) ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog Konkursa i ne snosi nikakvu odgovornost za njega.

Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu.

Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:

Kao lice koje je starije od 18 godina, saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka.

Takođe sam saglasan/a da materijal nastao tokom realizacije ovog konkursa može da se koristi na internet stranici koju je postavio Organizator kao i da se koriste u druge marketinške svrhe (Facebook, Instagram i dr,), a sve u vezi ovog konkursa i dok traje promocija ovog konkursa.

Obavešten/a sam da se moji lični podaci ime i prezime, adresa stanovanja broj telefona prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika nagrade. Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.

Pristajem da budem kontaktiran od strane Organizatora u vezi ove akcije.

Potvrđujem da sam upoznat sa pravom da Organizator pri realizaciji ove aktivacije ne prihvati ili ukloni sve grafike i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Organizator promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, stavljanjem maloletnih lica u vezu sa alkoholom, povezivanjem alkohola i vožnje, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti).

Potvrđujem da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da Organizator nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem.

U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.

Shodno Zakonu o Zaštiti podataka o ličnosti, podaci nagrađenih (na Facebook-u i Instagramu) se čuvaju u bazi Organizatora onoliko dana koliko je potrebno da se nagrada isporuči, a najviše 30 dana nakon čega će biti automatski izbrisani.

 

25.07.2022. , Beograd

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA NAGRADNOG KONKURSA
Organizator nagradnog konkursa je “Domaća trgovina doo”, Patrijarha Dimitrija 12d, 11000 Beograd,
PIB: 105696283, MB: 20438819 – u daljem tekstu Organizator.

2. NAZIV, VREME TRAJANJA, SVRHA I MESTO ODRŽAVANJA NAGRADNOG KONKURSA
Nagradni konkurs održava se na Instagram stranici City marketa u cilju promocije. Nagradni konkurs
na stranicama Organizatora traje od ponedeljka 4. jula 2022. godine do petka, 08. Jula 2022. godine
sa završetkom u 16:00 časova, uključujući oba datuma, radi nagrađivanja lojalnosti korisnika.
Pobednici konkursa biće izabrani i obavešteni o preuzimanju nagrade najkasnije do ponedeljka 11.
jula 2022. u 17 časova. Pravila konkursa će biti objavljena na zvaničnoj stranici Organizatora. Pre
nego što uzme učešće u konkursu, svaki učesnik mora prethodno da prihvati propisane uslove, kako
je definisano u Pravilima konkursa.

3. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA U NAGRADNOM KONKURSU
Na zvaničnoj Instagram stranici Organizatora, u okviru posta namenjenog nagradnom konkursu,
učesnicima će biti postavljen zadatak da u polju namenjenom za komentare objave napišu tačan
odgovor na pitanje: Zbog čega se vrhu pehara koji se dodeljuje pobedniku u muškoj konkurenciji
poznatog teniskog takmičenja Vimbldon nalazi ananas? Od učesnika se očekuje da tačno odgovore
na postavljeno pitanje.

Dobitnici će biti kontaktirani putem direktne poruke, na ličnom Instagram profilu uz informacije o
primopredaji nagrade.

Na konkursu mogu da učestvuju svi koji:
· su stariji od 18 godina
· su državljani Srbije i imaju prebivalište u Srbiji
· su saglasni sa pravilima ovog konkursa
· koji imaju registrovan profil na Instagram društvenoj mreži
· prate City Instagram stranicu
· pristaju da Organizator prikupljene odgovore koristi kao promotivne materijale bez dodatnih
nadoknada učesnicima;
· pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, kontakt telefon i e-mail adresu)
prvenstveno u svrhu kontaktiranja ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili obaveštenja u toku
konkursa;

Svi koji ispunjavanju gore navedene uslove imaju pravo učešća u nagradnom konkursu, izuzev
zaposlenih kod Organizatora, marketinških i PR agencija koje učestvuju u promociji nagradne igre,
kao i članova njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici).

Komentar se mora postaviti sa privatnog naloga, nije dozvoljeno postavljati sa lažnih (nevažećih)
naloga. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika
mreže, ovi korisnici, bez upozorenja, biće diskvalifikovani iz nagradnog konkursa i njihovi komentari
će biti obrisani.

Odgovori postavljeni od petka, 8. jula nakon 16:00 časova, zatim oni koji ne odgovaraju zadatoj temi,
koji su poslati u Direct Message City IG stranice ili na bilo kojoj drugoj objavi sem objave namenjene
nagradnom konkursu, kao i odgovori koji nisu autorskog tipa, neće biti razmatrani od strane stručnog
žirija.

4. NAGRADE
2 tačna nasumično odabrana odgovora putem Random picker na društvenoj mreži Instagram
osvajaju:
1. mesto: Garmin Vivofit 4L narukvica
2. mesto: Xiaomi sportski sat

5. USLOVI ZA PREUZIMANJE NAGRADA
Dobitnik je u obavezi da u roku od 24 sata od proglašenja dobitnika, City-ju odgovori na istu i prihvati
nagradu. U slučaju da dobitnik u navedenom roku (24 časa) ne obavesti City o prihvatanju nagrade,
gubi pravo na dobijenu nagradu i žiri bira sledećeg dobitnika po istim pravilima.

Svi lični podaci zaštićeni su u skladu sa opštim aktima organizatora konkursa u oblasti zaštite
podataka o ličnosti i u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici konkursa se izričito slažu
da organizator koristi lične podatke isključivo za potrebe ovog konkursa.

6. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA
Pobednici nagradnog konkursa nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je
navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac.

Ukoliko dobitnik nije sa teritorije Beograda, dužan je da po svoju nagradu dođe na naznačeno mesto
u Beogradu ili će mu nagrada biti isporučena na kućnu adresu. Organizator zadržava pravo da u
svakom trenutku izmeni pravilnik. Opšte odredbe:
Organizator obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se
učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je
učestovanje na konkursu uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činom od strane osobe
koja na

konkursu učestvuje. Kompanija Facebook (kao i Instagram) ni na koji način nije uključena u pripremu
i realizaciju ovog Konkursa i ne snosi nikakvu odgovornost za njega.

Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite,
trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu.

Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da
ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:
Kao lice koje je starije od 18 godina, saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka.
Takođe sam saglasan/a da materijal nastao tokom realizacije ovog konkursa može da se koristi na
internet stranici koju je postavio Organizator kao i da se koriste u druge marketinške svrhe
(Facebook, Instagram i dr,), a sve u vezi ovog konkursa i dok traje promocija ovog konkursa.
Obavešten/a sam da se moji lični podaci ime i prezime, adresa stanovanja broj telefona prikupljaju
isključivo zbog identifikacije dobitnika nagrade. Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj
pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.
Pristajem da budem kontaktiran od strane Organizatora u vezi ove akcije.

Potvrđujem da sam upoznat sa pravom da Organizator pri realizaciji ove aktivacije ne prihvati ili
ukloni sve grafike i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što
nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Organizator promoviše
(biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, stavljanjem maloletnih lica u vezu sa
alkoholom, povezivanjem alkohola i vožnje, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo
koju drugu vrstu netrpeljivosti).

Potvrđujem da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da
Organizator nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje
ostavljam ovim putem.

U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.
Shodno Zakonu o Zaštiti podataka o ličnosti, podaci nagrađenih (na Facebook-u i Instagramu) se
čuvaju u bazi Organizatora onoliko dana koliko je potrebno da se nagrada isporuči, a najviše 30 dana
nakon čega će biti automatski izbrisani.

Beograd

 

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA NAGRADNOG KONKURSA

Organizator nagradnog konkursa je “Domaća trgovina doo”, Patrijarha Dimitrija 12d, 11000 Beograd, PIB: 105696283, MB: 20438819 – u daljem tekstu Organizator.

2. NAZIV, VREME TRAJANJA, SVRHA I MESTO ODRŽAVANJA NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs pod nazivom održava se na Instagram stranici City marketa u cilju promocije. Nagradni konkurs na stranicama Organizatora traje od utorka 28. juna 2022. godine do petka, 01. Jula 2022. godine sa završetkom u 15:00 časova, uključujući oba datuma, radi nagrađivanja lojalnosti korisnika. Pobednici konkursa biće izabrani i obavešteni o preuzimanju nagrade najkasnije do ponedeljka 4. jula 2022. u 17 časova. Pravila konkursa će biti objavljena na zvaničnoj stranici Organizatora. Pre nego što uzme učešće u konkursu, svaki učesnik mora prethodno da prihvati propisane uslove, kako je definisano u Pravilima konkursa.
3. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA U NAGRADNOM KONKURSU

Na zvaničnoj Instagram stranici Organizatora, u okviru posta namenjenog nagradnom konkursu, učesnicima će biti postavljen zadatak da u polju namenjenom za komentare objave napišu tačan odgovor na pitanje: Koji brend možeš pronaći samo u City i Aroma marketima? Od učesnika se očekuje da tačno odgovore na postavljeno pitanje.

Dobitnici će biti kontaktirani putem direktne poruke, na ličnom Instagram profilu uz informacije o primopredaji nagrade.

Na konkursu mogu da učestvuju svi koji:

 • su stariji od 18 godina
 • su državljani Srbije i imaju prebivalište u Srbiji
 • su saglasni sa pravilima ovog konkursa
 • koji imaju registrovan profil na Instagram društvenoj mreži
 • prate City Instagram stranicu
 • pristaju da Organizator prikupljene odgovore koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada učesnicima;
 • pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, kontakt telefon i e-mail adresu) prvenstveno u svrhu kontaktiranja ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili obaveštenja u toku konkursa;

Svi koji ispunjavanju gore navedene uslove imaju pravo učešća u nagradnom konkursu, izuzev zaposlenih kod Organizatora, marketinških i PR agencija koje učestvuju u promociji nagradne igre, kao i članova njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici).

Komentar se mora postaviti sa privatnog naloga, nije dozvoljeno postavljati sa lažnih (nevažećih) naloga. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici, bez upozorenja, biće diskvalifikovani iz nagradnog konkursa i njihovi komentari će biti obrisani.

Odgovori postavljeni od petka, 1. jula nakon 15:00 časova, zatim oni koji ne odgovaraju zadatoj temi, koji su poslati u Direct Message City IG stranice ili na bilo kojoj drugoj objavi sem objave namenjene nagradnom konkursu, kao i odgovori koji nisu autorskog tipa, neće biti razmatrani od strane stručnog žirija.

4. NAGRADE

2 tačna nasumično odabrana odgovora putem Random picker na društvenoj mreži Instagram osvajaju:

 1. mesto: JBL Go zvučnik
 2. mesto: JBL Go zvučnik

5. USLOVI ZA PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnik je u obavezi da u roku od 24 sata od proglašenja dobitnika, City-ju odgovori na istu i prihvati nagradu. U slučaju da dobitnik u navedenom roku (24 časa) ne obavesti City o prihvatanju nagrade, gubi pravo na dobijenu nagradu i žiri bira sledećeg dobitnika po istim pravilima.

Svi lični podaci zaštićeni su u skladu sa opštim aktima organizatora konkursa u oblasti zaštite podataka o ličnosti i u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici konkursa se izričito slažu da organizator koristi lične podatke isključivo za potrebe ovog konkursa.


6. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA

Pobednici nagradnog konkursa nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac.

Ukoliko dobitnik nije sa teritorije Beograda, dužan je da po svoju nagradu dođe na naznačeno mesto u Beogradu ili će mu nagrada biti isporučena na kućnu adresu. Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni pravilnik. Opšte odredbe:

Organizator obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestovanje na konkursu uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činom od strane osobe koja na

konkursu učestvuje. Kompanija Facebook (kao i Instagram) ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog Konkursa i ne snosi nikakvu odgovornost za njega.

Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu.

Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:

Kao lice koje je starije od 18 godina, saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka.

Takođe sam saglasan/a da materijal nastao tokom realizacije ovog konkursa može da se koristi na internet stranici koju je postavio Organizator kao i da se koriste u druge marketinške svrhe (Facebook, Instagram i dr,), a sve u vezi ovog konkursa i dok traje promocija ovog konkursa.

Obavešten/a sam da se moji lični podaci ime i prezime, adresa stanovanja broj telefona prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika nagrade. Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.

Pristajem da budem kontaktiran od strane Organizatora u vezi ove akcije.

Potvrđujem da sam upoznat sa pravom da Organizator pri realizaciji ove aktivacije ne prihvati ili ukloni sve grafike i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Organizator promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, stavljanjem maloletnih lica u vezu sa alkoholom, povezivanjem alkohola i vožnje, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti).

Potvrđujem da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da Organizator nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem.

U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.

Shodno Zakonu o Zaštiti podataka o ličnosti, podaci nagrađenih (na Facebook-u i Instagramu) se čuvaju u bazi Organizatora onoliko dana koliko je potrebno da se nagrada isporuči, a najviše 30 dana nakon čega će biti automatski izbrisani.

 

Beograd, 27.6.2022.