Pravilnik o nagradnom konkursu

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA NAGRADNOG KONKURSA

Organizator nagradnog konkursa je “Domaća trgovina d.o.o.”, Patrijarha Dimitrija 12d, 11000 Beograd,

PIB: 105696283, MB: 20438819 – u daljem tekstu Organizator.

 

2.NAZIV, VREME TRAJANJA, SVRHA I MESTO ODRŽAVANJA NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs održava se na Instagram stranici Aroma marketa u cilju promocije. Nagradni konkurs na stranicama Organizatora traje od srede 18. novembra 2023. godine do subote, 25. novembra 2023. godine do kraja dana (završetak u 00:00 časova, 26. novembra), radi nagrađivanja lojalnosti korisnika. Pobednici konkursa biće obavešteni u videu koji snime Kristina Bekvalac i Nemanja Milović. Pravila konkursa će biti objavljena na zvaničnoj stranici Organizatora. Pre nego što uzme učešće u konkursu, svaki učesnik mora prethodno da prihvati propisane uslove, kako je definisano u Pravilima konkursa

Dobitnik će biti izvučen najkasnije do 05.12.2023

 

3.USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA U NAGRADNOM KONKURSU

Na zvaničnoj Instagram stranici Organizatora, u okviru objave namenjenog nagradnom konkursu, učesnicima će biti postavljen zadatak da zaprate Instagram stranicu Aroma I City marketa, lajkuju post I odgovore na dva pitanja:

Koliko vremena je Nemanja imao da stigne u BG i odgovori na izazov?

Zašto Kristina misli da joj Nemanja daje izazove od samo 3 artikla?

Dobitnici će biti objavljeni u poslednjoj epizodi Aroma I City izazova i kontaktirani putem direktne poruke, na ličnom Instagram profilu uz informacije o primopredaji nagrade.

Na konkursu mogu da učestvuju svi koji:

su stariji od 18 godina

su državljani Srbije i imaju prebivalište u Srbiji

su saglasni sa pravilima ovog konkursa

koji imaju registrovan profil na Instagram društvenoj mreži

prate Aroma I City Instagram stranice

su odgovorili tačno na postavljeno pitanje

pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, kontakt telefon) prvenstveno u svrhu kontaktiranja ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili obaveštenja u toku konkursa;

Svi koji ispunjavanju gore navedene uslove imaju pravo učešća u nagradnom konkursu, izuzev zaposlenih kod Organizatora, marketinških i PR agencija koje učestvuju u promociji nagradne igre, kao i članova njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici).

Učesnik mora učestvovati sa svog privatnog naloga, nije dozvoljeno postavljati sa lažnih (nevažećih) naloga. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici, bez upozorenja, biće diskvalifikovani iz nagradnog konkursa i njihovi komentari će biti obrisani.

Pobednik se bira preko  aplikacije koja random izvlači pobednika, a najkasnije 7 dana po završetku konkursa.

Odgovori postavljeni od nedelje, 26. novembra, zatim oni koji ne odgovaraju zadatoj temi, koji ne prate Aroma I City profile, ili koji nisu lajkovali objavu neće biti razmatrani.

 

4.NAGRADE

Biraju se 3 pobednika. Učesnici koji tačno odgovore osvajaju:

Prvo mesto: Aktivan vikend na Tari

Drugo mesto: Televizor

Treće mesto: Aparat za kafu

 

5.USLOVI ZA PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnik je u obavezi da u roku od 24 sata od proglašenja dobitnika, Aromi odgovori na istu i prihvati nagradu. U slučaju da dobitnik u navedenom roku (24 časa) ne obavesti Aromu o prihvatanju nagrade, gubi pravo na dobijenu nagradu i žiri bira sledećeg dobitnika po istim pravilima.

Svi lični podaci zaštićeni su u skladu sa opštim aktima organizatora konkursa u oblasti zaštite podataka o ličnosti i u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici konkursa se izričito slažu da organizator koristi lične podatke isključivo za potrebe ovog konkursa.

 

6.UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA

Pobednici nagradnog konkursa nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac.

Ukoliko dobitnik nije sa teritorije Beograda, dužan je da po svoju nagradu dođe na naznačeno mesto u nekoj od naših radnji u Beogradu ili Novom Sadu. Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni pravilnik. Opšte odredbe:

Organizator obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestvovanje na konkursu uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činom od strane osobe koja na konkursu učestvuje. Kompanija Facebook (kao i Instagram) ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog Konkursa i ne snosi nikakvu odgovornost za njega.

Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu.

Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:

Kao lice koje je starije od 18 godina, saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka.

Takođe sam saglasan/a da materijal nastao tokom realizacije ovog konkursa može da se koristi na internet stranici koju je postavio Organizator kao i da se koriste u druge marketinške svrhe (Facebook, Instagram i dr,), a sve u vezi ovog konkursa i dok traje promocija ovog konkursa.

Obavešten/a sam da se moji lični podaci ime i prezime, adresa stanovanja broj telefona prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika nagrade. Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.

Pristajem da budem kontaktiran od strane Organizatora u vezi ove akcije.

Potvrđujem da sam upoznat sa pravom da Organizator pri realizaciji ove aktivacije ne prihvati ili ukloni sve grafike i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Organizator promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, stavljanjem maloletnih lica u vezu sa alkoholom, povezivanjem alkohola i vožnje, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti).

Potvrđujem da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da Organizator nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem.

U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.

Shodno Zakonu o Zaštiti podataka o ličnosti, podaci nagrađenih (na Instagramu) se čuvaju u bazi Organizatora onoliko dana koliko je potrebno da se nagrada isporuči, a najviše 30 dana nakon čega će biti automatski izbrisani.

 

18.10.2023. Beograd