Aroma pravilnik nagradni konkurs Ecolatier

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA NAGRADNOG KONKURSA

 

Organizator nagradnog konkursa je “Domaća trgovina d.o.o.”, Patrijarha Dimitrija 12d, 11000 Beograd, u saradnji sa AlHerboLab DOO.
PIB: 105696283, MB: 20438819 – u daljem tekstu Organizator.

 

2. NAZIV, VREME TRAJANJA, SVRHA I MESTO ODRŽAVANJA NAGRADNOG KONKURSA

 

Nagradni konkurs održava se na Instagram stranici Aroma marketa u cilju promocije. Nagradni konkurs na stranicama Organizatora traje od srede 17. aprila 2024. godine do srede, 08. maja 2024. godine do kraja dana (završetak u 00:00 časova, 09. maja), radi nagrađivanja lojalnosti korisnika. Pobednici konkursa biće obavešteni putem story-a. Pravila konkursa će biti objavljena na zvaničnoj stranici Organizatora. Pre nego što uzme učešće u konkursu, svaki učesnik mora prethodno da prihvati propisane uslove, kako je definisano u Pravilima konkursa.

 

3. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA U NAGRADNOM KONKURSU

 

Na zvaničnoj Instagram stranici Organizatora, u okviru objave namenjenog nagradnom konkursu, učesnicima će biti postavljen zadatak da zaprate Aroma Instagram stranicu i Ecolatier Srbija Instagram stranicu, označe u komentaru najmanje 2 prijatelja i podele objavu na story sa svojim pratiocima.
Dobitnici će biti objavljeni na story-u i kontaktirani putem direktne poruke, na ličnom Instagram profilu uz informacije o primopredaji nagrade.
Na konkursu mogu da učestvuju svi koji:
· su stariji od 18 godina
· su državljani Srbije i imaju prebivalište u Srbiji
· su saglasni sa pravilima ovog konkursa
· koji imaju registrovan profil na Instagram društvenoj mreži
· su ispunili sve navedene uslove
· pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, kontakt telefon) prvenstveno u svrhu kontaktiranja ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili obaveštenja u toku konkursa;
Svi koji ispunjavanju gore navedene uslove imaju pravo učešća u nagradnom konkursu, izuzev zaposlenih kod Organizatora, marketinških i PR agencija koje učestvuju u promociji nagradne igre, kao i članova njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici).
Učesnik mora učestvovati sa svog privatnog naloga, nije dozvoljeno postavljati sa lažnih (nevažećih) naloga. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici, bez upozorenja, biće diskvalifikovani iz nagradnog konkursa i njihovi komentari će biti obrisani.
Pobednik se bira preko aplikacije koja random izvlači pobednika, i dobitnik će biti izvučen najskasnije do 09.05.2024.
Sve aktivnosti pratilaca koje imaju veze sa nagradnim konkursom od četvrtka, 09. maja, neće biti razmatrane kao i svi oni koji ne ispunjavaju uslove nagradnog konkursa neće biti uključeni u izvlačenje.

 

4. NAGRADE

 

Biraju se 3 pobednika. Pobednici osvajaju po jedan Ecolatier set za negu tela i kose. Set sadrži:
▪️Hair Shampoo Deep Reviving Organic Argana
▪️Hair Balm Deep Reviving Organic Argana
▪️Body Scrub Nutrition & Recovery ORGANIC COCONUT
▪️Shower Gel Sea Minerals & Matcha, 600 ml
▪️Body Milk Nourishing, 400 ml

 

5. USLOVI ZA PREUZIMANJE NAGRADA

 

Dobitnik je u obavezi da u roku od 24 sata od proglašenja dobitnika, Aromi odgovori na istu i prihvati nagradu. U slučaju da dobitnik u navedenom roku (24 časa) ne obavesti Aromu o prihvatanju nagrade, gubi pravo na dobijenu nagradu i žiri bira sledećeg dobitnika po istim pravilima.
Svi lični podaci zaštićeni su u skladu sa opštim aktima organizatora konkursa u oblasti zaštite podataka o ličnosti i u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici konkursa se izričito slažu da organizator koristi lične podatke isključivo za potrebe ovog konkursa.

 

6. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA

 

Pobednici nagradnog konkursa nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac.
Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni pravilnik. Opšte odredbe:
Organizator obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestvovanje na konkursu uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činom od strane osobe koja na konkursu učestvuje. Kompanija Facebook (kao i Instagram) ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog Konkursa i ne snosi nikakvu odgovornost za njega.
Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu.
Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:
Kao lice koje je starije od 18 godina, saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka.
Takođe sam saglasan/a da materijal nastao tokom realizacije ovog konkursa može da se koristi na internet stranici koju je postavio Organizator kao i da se koriste u druge marketinške svrhe (Facebook, Instagram i dr,), a sve u vezi ovog konkursa i dok traje promocija ovog konkursa.
Obavešten/a sam da se moji lični podaci ime i prezime, adresa stanovanja broj telefona prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika nagrade. Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.
Pristajem da budem kontaktiran od strane Organizatora u vezi ove akcije.
Potvrđujem da sam upoznat sa pravom da Organizator pri realizaciji ove aktivacije ne prihvati ili ukloni sve grafike i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Organizator promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, stavljanjem maloletnih lica u vezu sa alkoholom, povezivanjem alkohola i vožnje, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti).
Potvrđujem da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da Organizator nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem.
U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.
Shodno Zakonu o Zaštiti podataka o ličnosti, podaci nagrađenih (na Instagramu) se čuvaju u bazi Organizatora onoliko dana koliko je potrebno da se nagrada isporuči, a najviše 30 dana nakon čega će biti automatski izbrisani.

 

17.04.2024. Beograd