Tehnolog u maloprodaji

Sektor

Maloprodaja

Tip posla

Puno radno vreme

Opis posla

 • Kontrola kvaliteta svežeg mesa, pekarskih proizvoda, mlečnih proizvoda, torti i kolača;
 • Odgovornost za kontrolu, primenu i izradu internih procedura za poštovanje HACCP standrada;
 • Povremena kontrola kvaliteta prijema robe;
 • Izrada i kontrola receptura na sektoru gotovih jela;
 • Odgovornost za izradu normativa, deklaracija i proizvođačkih specifikacija;
 • Odgovornost za higijensku i zdravstvenu ispravnost robe koja je u objektu sa sektora: Sveže meso, Polugotova i gotova jela, Pekara, hleb i peciva i Sektor ceđenih sokova;
 • Odgovornost za kontrolu kvaliteta, rokova, načina čuvanja sirovina i proizvoda u skladišnom prostoru objekata (komore, magacin);
 • Odgovoran je za sanitarno higijenski nadzor u objektu (kuhinja, komore, vitrine) na sektorima: Sveže meso, Polugotova i gotova jela, Pekara, hleb i peciva i Sektor ceđenih sokova;
 • Odgovoran je za periodično sprovođenje dobavljačkog audita;
 • Prati i primenjuje zakonsku regulativu u domenu svog delokruga rada;
 • Odgovaran je pred inspekcijskim organima iz domena svog delokruga rada;
 • Odgovoran je za sprovođenje i stalno poboljšanje sistema kvaliteta u skladu sa definisanim ciljevima sektora.

Potrebne kvalifikacije

Obrazovanje:   VI/VII stepen stručne spreme -Tehnološki fakultet, Poljoprivredni fakultet, Visoka medicinska škola

Radno iskustvo:  minimum 2 godina na istim ili sličnim poslovima

Posebna znanja, veštine i kompetencije: Mogućnost svakodnevnog boravka na terenu (obilazak svih poslovnih jedinica Društva).

Vozačka dozvola B kategorije