Prodavac na beloj liniji – izlagač

Sektor

Maloprodaja

Tip posla

Puno radno vreme

Lokacija

Beograd,
Srbija

Opis posla

Kolegi/koleginici na poziciji prodavca na beloj liniji izlagača posao je da:

 • Uslužuje potrošače na odeljenju bele linije i odgovoran je za obim i kvalitet pružene usluge;
 • izlaže robu u skladu sa zadatim pozicijama od strane Menadžmenta za robne kategorije;
 • ističe deklaracije na proizvodima i cene proizvoda i odgovoran je za tačnost istaknutih deklaracija i cena;
 • redovno prati rokove trajanja proizvoda na svom odeljenju kao i rokove proizvoda na drugim odeljenjima koje mu delegira neposredni rukovodilac;
 • odgovoran je za ispravnost robe i kvalitet izdate robe;
 • uvidom u stanje zaliha i kontrolom rokova sugeriše Poslovođi potrebne količine za trebovanje robe;
 • održava higijenu na odeljenju;
 • učestvuje u procesu naručivanja, prijema, izlaganja robe i povrata, kvantitativno i vremenski;
 • kontroliše ispravnost dokumentacije koja prati robu i odgovoran je za istu;
 • kontroliše ispravnost opreme i o tome izveštava nadređenog;
 • dužan je da pri obavljanju poslova nosi propisana sredstva lične zaštite i propisanu radnu uniformu;
 • odgovoran je za sprovođenje i stalno poboljšanje sistema kvaliteta u skladu sa definisanim ciljevima sektora prodaje;
 • poštuje i primenjuje usvojene standarde i procedura rada;
 • obavezan je da po nalogu neposrednog rukovodioca ili Direktora društva učestvuje u popisima imovine i obaveza odnosno u redovnim/vanrednim/primopredajnim/parcijalnim kao i drugim popisima koje sprovodi Društvo;
 • strogo se pridržava kodeksa oblačenja definisanom procedurom HACCP-a kao i Procedure ponašanja na radnom mestu na koje je raspoređen;
 • poštuje i sprovodi standarde i procedure HACCP-a;
 • odgovoran je za otpis, rastur i lom koji nastaje u toku manipulacije robom;
 • radi i druge poslove po nalogu Poslovođe/Zamenika maloprodajnog objekta.

Odgovornosti posla

Za tačno i blagovremeno obavljanje poslova i radnih zadataka iz opisa posla direktno je odgovoran Poslovođi maloprodajnog objekta, a u njegovom odsustvu odgovoran je zameniku poslovođe.

Potrebne kvalifikacije

 • III/IV stepen stručne spreme, prirodnog ili društvenog smera
 • radno iskustvo od minimum 3 meseca na istoj ili sličnoj poziciji