Category manager

Sektor

Maloprodaja

Tip posla

Puno radno vreme

Opis posla

 • Odgovara za promet i ukupan gross profit kategorija proizvoda koje vodi;
 • Vodi pregovore sa dobavljačima i odgovara za rezultat pregovora u odnosu na plan i postavljeni vremenski okvir;
 • Učešće u izradi Biznis plana za pripadajuće kategorije i odgovornost za realizaciju postavljenih ciljeva iz domena svoje odgovornosti
 • Upravlja asortimanom kategorija koje vodi u skladu sa strategijom, potrebama i zahtevima ciljanog segmenta potrošača;
 • Definiše i primenjuje cenovnu politiku pripadajućih kategorija u skladu sa cenovnom strategijom;
 • Planira, ugovara i organizuje promotivne aktivnosti u vezi kategorija proizvoda koje vodi a u skladu sa komericijalnim planom;
 • Kreira i definiše pravila za izlaganje proizvoda kategorija koje vodi u maloprodajnim objektima;
 • Odgovoran za kreiranje procedura i uputstava iz domena svoje odgovornosti;
 • Odgovoran je za sve nezakonite postupke koje on i članovi njegovog tima urade na štetu Društva;
 • Odgovoran je za optimalni nivo zaliha artikala na centralnom magacinu u pripadajućim kategorijama;
 • Prati i primenjuje zakonske regulative u domenu svog delokruga rada;
 • Odgovoran je za primjenu svih usvojenih standarda i procedura;

Potrebne kvalifikacije

Obrazovanje:   VI ili VII stepen stručne spreme ekonomskog smera

Radno iskustvo:  minimum 2 godina na istim ili sličnim poslovima

Posebna znanja, veštine i kompetencije: dobre komunikacione i organizacione veštine