Asistent u upravljanju robnim kategorijama – Beograd

Tip posla

Puno radno vreme

Opis posla

 • Prati i analizira promete i ukupnu bruto maržu datih kategorija proizvoda;
 • Priprema izveštaje i analize za pregovore sa dobavljačima;
 • Priprema analize asortimana date kategorije na osnovu internih parametara i u odnosu na trendove i konkurenciju;
 • Priprema predloge za ulistavanje artikala i praćenje naplate listinga fee;
 • Prati cene i primenjuje cenovnike u skladu sa cenovnom strategijom;
 • Priprema i ugovara promotivne aktivnosti u vezi date kategorije proizvoda a u skladu sa komercijalnim planom i prati naplatu prihoda po osnovu ugovorenih akcija;
 • Priprema uputstava za izlaganje proizvoda date kategorije u maloprodajnim objektima;
 • Prati ostvarenje targetiranog učešća u prometu i ukupne bruto marže ”private brand” artikala date kategorije;
 • Prati koefcijent obrta zaliha robe;

Potrebne kvalifikacije

 • VI ili VII stepen stručne spreme ekonomskog smera
 • do 1 godina na istim ili sličnim poslovima
 • Odlično znanje MS office;
 • napredno znanje engleskog jezika;